İnsan Kaynakları Politikamız


Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş.’nin İnsan Kaynakları Politikası, insan kaynağının “kıymet” olduğu bilinci ve yaşam boyu eğitime olan inancı ile şekillendirilmiştir. En önemli sermayesi insan kaynağı olan şirketimizin temel hedefi, çalışanlarımızın parçası olmaktan gurur ve mutluluk duyduğu bir kurum olmaktır. Sürdürülebilir büyümenin ancak çalışanlarımızın katkısı ile mümkün olacağının bilincindeyiz ve bu sebeple stratejik düşünebilen, hızlı, proaktif ve sorumlu çalışma arkadaşları ile şirketimizi büyütmeyi hedeflemekteyiz.


Adese İnsan Kaynakları, tüm paydaşlarına hızlı, etkin ve adil bir şekilde destek vererek, bütünleştirici ve stratejik iş ortağı olarak yetkin ve yüksek standartlarda hizmet sunmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda;

  • Sürdürülebilir gelişim için elverişli işyeri ortamını sağlamak,
  • Çalışanların kişisel ve mesleki gelişimlerini sağlayabilecek uygun ortamı yaratmak,
  • Bireysel farklılıkları insan kaynağı zenginliği olarak görmek ve etik değerlerimiz doğrultusunda adil yaklaşım sergilemek,
  • Çalışanların performansını objektif kriterlerle ölçümleyerek değerlendirmek,
  • Çalışanların eğitilmesi ve geliştirilmesinde fırsat eşitliği sağlamak,
  • Çalışanların ve organizasyonun gelişimi için Adese, Loras Holding ve Grup Şirketleri dâhilinde görevlendirme, transfer ve rotasyon fırsatların değerlendirmeye sunmak ve destek olmak,
  • Etik değerleri ve genel davranış kurallarının uygulandığı, iş ve özel yaşam arasındaki dengenin gözetildiği bir iş ortamı sağlamak,
  • Yüksek performansı ödüllendirmek, beklenenin altında kalan performans ile ilgili doğru ve yapıcı geri bildirimler yapmak ve geliştirilmesine destek olmak,
  • Çalışanların sağlığını ve hayatını tehlikeye düşürecek çalışma koşullarının bulunmaması, işçi sağlığı ve iş güvenliğini korumaya yönelik yasal mevzuatın gerektirdiği düzenlemelere uyulması, çalışanı koruyucu teçhizat ve donanımın hazır edilmesi konularından taviz vermemek,
  • Çalışanların motivasyonunu ve bağlılığını güçlendirici yaklaşımları geliştirmek üzere hareket eder.

İnsan kaynakları uygulamalarında, etik değerlerin gözetildiği, ekip ruhunun ön planda tutulduğu, paylaşımcı, katılımcı ve yaratıcılığa değer veren sağduyulu bir kültürün oluşturulmasına ve yaygınlaştırılmasına gayret ederiz.

Adese’nin İnsan Kaynakları Politikası, şirket ve çalışan hedeflerinin örtüşmesi ekseni üzerine kurulmuştur. Bu sebeple çalışanlar arasında kurumsal bağlılığın yüksek tutulması ve kurumsal kültür ögelerinin herkes tarafından benimsenerek sahiplenilmesi büyük önem arz etmektedir. Takım çalışması, kuruma ve kurum kültürüne bağlılık her zaman ön planda tutulmakta olup çalışanlarımızın kendi başarıları ile olduğu kadar kurumun başarısı ile de onur duyması İnsan Kaynakları alanındaki en önemli hedefimizdir.

Kurum kültürümüz, çalışanların adil, güvenilir, samimi ve doğru ilişkiler kurması üzerinde şekillendirilirken dürüstlük, çalışanların kurumla olan ilişkisinde en yüksek değerimiz olarak kabul edilmektedir.

Şirketimizde tüm çalışanlar eşit haklara sahiptir. Çalışanlarımızın, milliyet, inanç, etnik köken, cinsiyet, maluliyet, siyasi görüş ve yaş ayrımı gibi özellikleri şirketimizin insan kaynağı zenginliği olarak kabul edilmekte ve çalışanlarımız bireysel farklılıklar temelinde değerlendirilmemektedir. Çalışanlar olarak, kurum içi iletişim kanallarında ve eğitim programlarında yer verilen etik değerlerin içselleştirilmesine ve bu farkındalıkla hareket etmeye özen gösteririz.